Toplu ve Kurumsal Eğitimler

Dil İnsanın Beyanıdır

Konuşarak yönetiyor ya da yönetiliyoruz.
Savaşları; konuşmayı ve ikna etmeyi beceremeyen liderler başlatıyor, konuşma ve ikna yetenekleri yüksek olan liderler ve arabulucular vasıtası ile de barışları yaşıyoruz. Konuşmalarımızla evlenip yuva kuruyor ama ağzımızdan çıkanlara dikkat etmeyip düşünmeden konuşup yuvalar yıkabiliyoruz.

Kurum içi iletişimlerde konuşarak saygınlığı sağlamakta zorluk çekenler, saygınlığı ıskalayarak, tek alternatif olan otoriteyi kurmaya çalışırlar.Otorite; bireysel başarıyı, saygınlık ise toplam başarıyı sağlar. Ekip olabilmenin ön koşulu, birbirini anlayan ve anlatabilen vasıflara sahip olabilmektir.
Çünkü; Dünya’da öğrenilmesi gereken ilk dil, tatlı dildir..

Dünya’nın neresinde yaşarsa yaşasın yada hangi milliyete ve mezhebe mensup olursa olsun, insan da kullanım biçimine göre 4 türlü ses vardır. Diyafram, Göğüs, Gırtlak ve Kafa sesleri. İşte bu sesler doğru zamanda doğru yerde kullanılırsa bir anlam ifade eder. Diyafram sesleri ikna ve sitem, göğüs sesleri iddia ve kararlılk, gırtlak sesleri küçümseme ve ısrar, kafa sesleri de telaş ve abartıyı yansıtır.

Eğitim verilen guruplara; anlatımların ezbere yönelik değil, konuyu hayal edip tasarlanan hayali anlatmaya yönelik bir eğitim verilir. Rüyalarımızı kesintisiz ve teklemeden anlatabilmemizin sebebi de budur. Hayaller konuşturulursa senaryo kişiye ait olduğundan anlatım bozukluğu yaşanmaz.

Katılımcılara metinler okutularak telaffuz yanlışlıkları, üst dudak tembelliği, isreksiz ve ruhu olmayan seslerin çıkarıldığı burun seslerinden uzaklaştırılır. Bir ürünü bir mamülü yada bir insanı iyi anlatabilmek için konuyu özneyi iyi bilmek gerekir. Satış ve pazarlama konusunda ki anlatım tekniklerinin ses ve konuşma davtranışına yönelik tüm detayları tatbiki olarak uygulamalı öğretilir.

Beden dili, Dünya’da yalanı olmayan tek dildir.
Beden dili; konuşan vücutlarda anlatım estetiği, vurgu ve tonlama kolaylığı sağlar. Özellikle süratli konuşma biçimine alışık olanları bu yanlış alışkanlıktan beden dili kurtarır. Çünkü ellerini ve kollarını ağızları gibi süratli bir biçimde kullanmak mümkün değildir. Konuşma temposu beden dilinin temposuna uyum sağlamak zorunda kalır.

Harflerin ağızdan çıkış biçimleri öğretilir. Harfler ağızdan doğru çıkmazsa kelimeler ve cümlelerdeki bozuk sunumların önüne geçilemez. Şive ve aksan farklılıklarının sebebi fonetik alfabeyi bilmemekten kaynaklanır.

Toplum karşısına çıkıldığında yada zengin alımlı ve gösterişli bir müşteri ile yapılan diyaloglarda, akılda oluşturulan cümlelerin heyecandan kaybolup gitmesini engelleyen teknikler öğretilir. Ezbere konuşmanın yerini duygusal zeka aldığında anlatımda özgüven oluşturulur ve iknaya yönelik anlatım teknikleri öğretilir.

Telefon konuşmalarında muhatabın yüzünü göremeyiz ve kendisini tanımayız. İşte burada ses renklerinin konuya ve muhataba uygun bir biçimde kullanımı; iknayı, tersi de itirazı ve kişilik mücadelesini tetikler. Telefonla konuşmada; randevu alma, ikna etme, satış ve sunum yapmadaki kalıcı etkiler, ses renklerinin doğru kullanımı ve konuşmada davranış kalitesinin üst seviyede tutulması ile mümkündür.

Eğitimlerdeki öğrenme ve öğretme kalitesinin yüksekliği gurupların sayısı ile ters orantılıdır. Grup sayılarının az olması, kişilere verilecek bireysel eğitimin zamanını arttırdığından, kullanılan zamanın önemli bir bölümü, dinlemekten çok biraysel uygulamalara fırsat yaratır. Çünkü diksiyon eğitimi dinleyerek sadece hayranlık ama uygulamalı olarak ta kalıcı başarılar yaratır.

Eğitim kalitesini gerçek anlamda yakalamak için, gurup sayısının 10 kişiyi geçmemesi mutlak bir şart değil ama önemli bir gerekliliktir. Tam günlük eğitimler sabah 10.00 da başlayıp bir saatlik ders süreleri ve 15 dakikalık molalarla oluşturulur. Öğlen yemek molası bir saattir. Öğle sonrası eğitim de akşam 17.00 ye kadar sürer. Bir günlük eğitimin toplam süresi yukarıda izah edildiği gibi 6 saattir. İki gün süren eğitimlerde ilk gün teoriye, ikinci gün de bireysel ve toplu pratik çalışmalara ayrılır. Kalıcı öğrenmelerin uygulanabilmesi için aynı guruba 3 gün ardı ardına verilen eğitimlerde başarı en üst seviyelere ulaşmaktadır.

Eğitim bitiminde, katılımcılara katılım sertifikaları takdim edilir. Ayrıca tüm biraylerin eğitim esnasındaki performanslarının değerlendirilmesi algılama uygulamadaki davranış kaliteleri ile meslekleriyle örtüşen yetenek ve yatatıcılıkları ile ilgili sözlü ve yazılı deeğerlendirme raporu verilir.