Özel Eğitimler

Birebir, şahsa yönelik özel eğitimdir. Dil sürçmesinin önüne geçmek için alfebemizdeki tüm harflerin ağızdan çıkış biçimi (fonetik alfabe) öğretilir. Süratli ve anlaşılmayan konuşmanın giderilmesi için de doğru nefes alma (diyafram çalışması) tekniklerine geçilir. Türkçemiz de bilmeden yanlış kullanılan bazı kelimeler (galat-ı meşhur) çıkarılır, akıcı ve anlaşılır bir konuşma sağlanır. Siyasetçilerde ve şirket yöneticilerinde sıkça rastlanan bir sıkıntı vardır. Heyecandan akıldaki cümlelerin uçuşup gitmesi.. Bu önemli sorunun giderilmesi için leyhte ve aleyhte olan bir gruba karşı sinirlenmeden ve paniklemeden rahat konuşma ile ilgili tüm teknikler öğretilir. Televizyon kameraları ve radyo mikrofonları karşısında akıcı ve ikna edici konuşmada kullanılan ses renkleri ve beden dili teknikleri uygulanır.Yeme, içme giyinme ve uluslararası nezaket kurallarının sosyal yapımızla örtüşen tüm bölümleri ile ilgili eğitimler sunulur. Yüz yüze ve telefonla yapılan görüşmelerin ikna ve zarafete yönelik genel tavırları aktarılır. Doğru anlatımın temel kuralı; metne bağlı olarak yani okuyarak değil, konuyu hayal edip işte o hayali anlatmaktır... Bu bir hayalperestlik değil, konuyu aynı anda tasarlarıp o tasarımı anlatmaktır.