Zaman Yönetimi

Zaman kişiyi yönetirse kişi hayatın peşine takılır. Kişi zamanı yönetirse
hayatın yönetimi kişinin eline geçer. Bizi biz yapan seçimlerimizdir.

1-Bedenin zamanı yönetmesi
a-uykunun ve gıdanın beden tarafından yönetimi b-Periyodik uğraşılar
ve hobiler 2-Not almak ve organize olmak 3-Maazeretler gerçeklerden
uzaklaştırır, başarıyı geciktirir, tutarsızlıkların ardı arkası kesilmez.
4-Tat alma, farkındalık ve zevklerın gelişimi.
5-Akılı cihazlarla hayatı kolaylaştırmak doğru seçim ve doğru kulanım.
6-Meslek seçimi, kendini tanımak,
7-Tecrubelerden faydalanmak.
8-Aliış-veriş programı
9-Beden ve sağlığının yönetimi ve denetimi.
10-Yardım almak ve yardım etmek.Su-i istimallere kapalı olmak 11-"Unuttum
ve hiç vaktim yok" kelimelerini hayattan söküp atmak.
13-Artan zaman ve ayrılan zaman arasındaki fark.

KONUŞMA BİÇİMLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİNE ETKİSİ

1-İmla kurallarına uymanın faydaları
2-Dinleme terbiyesi
3-Dudak kullanımının konuşma zamanlaması ve anlaşılır olmak konusundaki
muhteşem etkisi.
4-Melodik konuşma tipleri

ÇOCUK YETİŞTİRMEDE ZAMAN YÖNETİMİ

1-Dikkat dağınıklığı
2-Hayal zıplamaları
3-Masal teknikleri
4-Hamarat anne, eleştiren zeki babalar.
5-Giyim, kuşam, parfüm kullanımı
6-Yetenekleri gözlemlemek en değerli zaman yönetimidir.
7-Parayı kullanmakla-harcamak arasındaki fark.
8-Ödül ve cezanın zamanlaması
9-Çocukken çocuk olamayan 40'ından sonra çocukluk yapar.
10-Sabır ve tahammül aeasındaki fark