Ücretlendirme

Birebir toplam yirmi saat süren özel eğitimlerin ücreti 5000 TL.+KDV'dir. Ödeme biçimi ise eğitimin başladığı ilk gün toplam bedelin tamamı peşin olarak ödenir. Özel eğitimler kişinin kendi uygun gördüğü ofisinde yada konutunda istediği gün ve saatlerde verilir. İstanbul dışı eğitimler için gereken yol ve konaklama giderleri eğitim alan tarafından karşılanır.