Spiker Eğitimi

Spikerlik Etle Değil Sesle Yapılır

Bilindiği üzere günümüzde herkese spikerlik yaptırılmakta ve olumsuz neticelerine de yakından şahit olmaktayız. Haber sipikerliğini eğitim ve donanım açısından ayrı tutmakta fayda vardır. Çünkü; önce haber formuna uygun olan bir ses rengine sahip olmak gerekir. Bir kişide eğer bu ses varsa ona eğitim gereklidir. Eğitimin içeriği de şudur. Haber konusu değiştikçe ses renginin de değiştirilmesi için fonetik alfabe ve melodik konuşma eğitimine tabi tutulur. Doğaçlama yapılması gereken yerlerde konuyu hayal edip anlatım teknikleri öğretilir. Bir spikerin yayında mahvolmasına sebebiyet veren iki önemli unsur vardır. Bunlardan biri konuya hazırlanmadan mikrofona çıkmak diğeride coşku kontrolsüzlüğüdür. Özel tekniklerle sağlanan bu donanım yayıncının açık sözlülükle patavatsızlığı karıştırmamasını sağlar. Yayında bir kopukluk ve bir hata oluştuğunda hatayı sempati ve empati oluşturarak sahiplenmeyip teknik servisin üzerine yıkarsa, zamanla ekibince dışlanır. Zor seslendirilen tümcelerin dili dolaştırmaması için tekerleme çalıştırmalarıyla artikülasyon eğitimi verilerek harflerin ağızdan doğru çıkarımı sağlanır. Mikrofon tutma ve kullanma teknikleri öğretilir. Haberi sadece okuyan değil aynı zamanda yazabilen bir spiker olmak ayrı bir değerdir. Haber yazma teknikleri öğretilir. Ekran karşısında giyim kuşam konusundaki renk seçimi, röportajlardaki konuya hakimiyet ve zaman yönetimi, konuktan etkilenme ve konuğu küçük görme gibi yanlış davranışlar konusunda bilgi yüklemeleri yapılır. Birbirinden çok farklı metinler okutularak ses bükümlerinin değişik konuları anlamına uygun bir biçimde sunumu sağlanır. En az yirmi saat süren bu eğitim haftada iki gün ve ikişer saat baz alınarak oluşturulur. Birebir özel bir eğitimdir. Eğitimi talep eden kişinin kendi tercih ettiği bir konut yada ofiste asyrıca kendi yerimizde eğitim alma tercihleri açık bırakılmıştır. Şehirlerarası ve uzak mesafelerdeki yolculuk ve konaklama giderleri eğitim alan kişiye aittir. Eğitimin toplam ücreti 2000 YTL. olup ödeme biçimi başlanılan ilk günde yarısı eğitimin ortasında ise diğer yarısı ödenir.