Diksiyon ve Fonetik Eğitim

DND Formülü

D = Dudakların kullanılması
Dudakların her ikisi de, alfabemizdeki tüm harfleri doğru bir biçimde yorumlayabilmesi için (Artikülasyon Eğitimi) özel bir çalışma başlatılır.

N = Nefesin doğru kullanımı (diyafram)
Alınan nefesin burundan ve yeterli miktarda alınıp, cümleler seslendirilirken uygun ve ekonomik kullanma teknikleri öğretilir. Süratli yada tekleyerek konuşmanın normal ve anlaşılır bir tempoya dönüştürme çalışmaları yapılır. (Diyafram, göğüs, gırtlak ve kafa seslerinin kullanış biçimi ve gerekçeleri)

D
= Duyguların kullanımı
Duyguların zeka ile buluşarak anlatım zenginliğine, ifade netliğine ulaşılması için ikna ve etkilemeye yönelik anlatım teknikleri "melodik konuşma" çalışmalarına geçilir.

Rapor Sunumu

KEğitim tamamlandıktan sonra; eğitilenler hakkındaki başarı ve yetenek değerlendirmeleri, eğer istenirse kurum yetkilisine sözlü yada yazılı olarak sunulur.

Ders ve dinlenme saatleri

Her ders günü 5 saatten az olmamalıdır. Dersler 45' yada 1 saat sürmekte olup 15' lık molalarla ara verilir.

Eğitimin Biçimi

Önce tüm tekniklerin eğitmen tarafından eğitilenlere teorisi anlatılır. Ardından kişiler üzerinde pratik yaparak uygulamaya geçilir.

Eğitim Kalitesi

Bireysel başarıyı yakalamak için zaman yönetimini doğru kullanmak adına, eğitim gruplarının 15 kişiyi aşmaması gerekir. Grup sayılarının fazlalık göstermesine müdahale edilmez ama sayı arttıkça kişiye özel verilen eğitimin zaman darlığı açısından kalitesi düşer. Gerek topluluk karşısında gerekse birebir iletişimde, muhataba ve konuya uygun ses renklerine ulaşılması ile ilgili bir çalışma başlatılır. Bu çalışma tekniği; kişilerin, şimdiye kadar kullanmadığı yada farkında olmadığı sesleriyle tanışmasını sağlar. Konuşurken burundan çıkarılan soluğun ağız yoluna indirilerek bağırmadan ama güçlü ve ikna edici bir sesle konuşma yetisi sağlar. Harflerin ağızdan gerçek formlarıyla çıkarılmasını sağlamak için, ARTİKÜLASYON çalışmaları uygulanır. Dinleme terbiyesi, melodik konuşma, beden dilinin doğru kullanımı eğitimleri ile de konuşmada rahatlık ve duyguların katılımı sağlanır. Diyafram çalışmaları ile de konuşma seslerinin; göğüs, gırtlak ve kafa seslerine çıkarılıp diyaframa indirilerek melodik konuşma teknikleri öğretilir. Türkçe'de bilmeden yanlış kullanılan (galat-ı meşhur) sözcüklerinin doğru telaffuzu ile konuşma zarafeti oluşturulur. Doğru ve güzel anlatımın temel kuralı olan konuyu hayal edip o hayali anlatma uygulamaları ile de, anlatım rahatlığı ve zenginliği sağlanır. Çalışmalar esnasında asla not alınmaz, eğitmen tarafından hafızaya kaydedilmesine önem gösterilir. Gruplar için ideal eğitim süresi ( Teori ve uygulama bölümleri ) 2 tam gündür. Gruplara verilen 1 tam günlük eğitimin ücreti 4000 TL. + KDV'dir.