Davranış Eğitimi

İletişimde Davranış Eğitiminin Amacı

İnsanlar birbirlerinin neler yapabildiklerinden daha çok neler yapamadıklarını görürler..

Geleneklerimize bağlı kalarak bazen uluslararası kabul görmüş davranışların dışına çıkarız. İşte olağan bulduğumuz bu davranış, başkalarınca hata olarak algılanır. Bu eğitimin içerisinde; yeme içme konusunda tercihler ve uygulamalar, uluslararası görgü ve nezaket kuralları, misafir gezdirme ve ağırlama, kişiye uygun hediye seçimi ve sunumu, kişinin vücut ölçülerini ve zevkleri gözardı etmeksizin kıyafet ve aksesuar seçimi, protokol hizmetleri ve insanın kendisini en iyi biçimde temsil etmesini gereken beden ve davranış dilleri öğretilir. Özellikle çocuk ve genç eğitimlerinde alınan bu dersler yaşamın ileri safhalarında medeni cesaretler zincirini oluşturur. Toplum karşısına çıkarken başarıyı geriye çeken anlamsız ama yaşanması kaçınılmaz heyecanların yaşanmaması sağlanır. Dünya güzellik yarışmasına katılan genç kızlarımızın, toplumun gözü önünde yaşayan etkili ve yetkili şahsiyetlerin en çok sıkıntı duyduğu bu davranış hataları, başarıyı geciktiren ve uzaklaştıran etmenlerdir. Kişinin kendini güne hazırlaması; bir program dahilinde yaşayarak kategorize olmadan organize olması, o insanı hayatının peşine takılmaktansa, hayatını peşine takmasını sağlar..

İnsanlar alışkın oldukları hareketleri yaparlar. Bir konuda alışkın olabilmek için o davranışın sık uygulanılması gerekir. Otomobil kullanmaya başladığımız ilk günlerde davranışlarda tedirginlik ön plandadır. İlerleyen günlerde ise otomobil kullanma sayımız arttıkça yetilerimizde artar. Bu örnekten yola çıkarsak, yanlış alışkanlıkları bitirmek adına yeni ve doğru davranışları alışkanlık haline getirebilmek için yeni uygulamaların sık yapılması gerekir. Bir konuya alışkın olmak ancak böyle sağlanabilir. Bir insanın davranışlarını düzenlemeden konuşma düzgünlüğü oluşturulamaz. Kafa (mantık) ve yüreğin (duygular) akordunu iyi yaparsak ağız denen enstrumandan doğru sesler çıkar. Kafa başka, yürek başka çalışırsa ağız nereye danışacağını şaşırdığından mutlaka saçmalar.. Ağızdan çıkanı kulakların duyması gerek. Önce düşünüp, sonra konuşmak geçerlidir. Eğer düşünceyi konuşmanın sonuna bırakırsak anlatım ve ifade bozukluğu yaparız ve ardından şu yalanı söylemek zorunda kalırız. "Beni yanlış anladınız". Halbuki yanlış anlaşılmaz yanlış anlatırız. Konuşma davranışında bir önemli unsur da dinleme terbiyesi dir. Dinleme tahammülü olmayan konuşmalar diyalogdan yana değil monologdan yanadır. Her iki tarafta çözüme yönelik davranışlardan çok, inatlaşmaya yönelik davranışlar ortaya koyarlar. Bu da çözümsüz bir kişilik mücadelesini oluşturur. Konuşmayı beceremeyenler tartışmayı ve kavgayı tercih ederler yada suskunluğu.. Dünyamızda yaşanmış olan birçok savaşı, konuşmayı beceremeyen yeteneksiz ama diktatör ruhlu otoriterler çıkarmıştır. Barışları da, dinleme ve konuşma terbiyesini davranışlarında bütünleştirmiş olan şahsiyetlere borçluyuz. Ama ne yazık ki arada milyonlarca delikanlının kanı dökülmüştür. Sebep ise düşünmeden konuşarak, çözümden yana değil sorundan yana olmaktır. Davranış eğitimimizde kişilerin dinleme tahammulleri geliştirilir, doğru ve düzgün anlatımın sağlanması amacıyla hayal kurma teknikleri öğretilir. Çünkü kaliteli bir anlatım için konuyu yaşamak gerekir. Toplum karşısında hitap ederken heyecandan akılda oluşturulan cümlelerin uçuşup gitmesi, elin ayağın birbirine karışması ve ses bozukluğu yaşanması sık görülen bir olaydır. Bu konuda verilen yirmi saatlik uygulamalı eğitimlerle tüm teknikler kişiye özel olarak öğretilir. Pazarlama ve sunum tekniklerindeki tüm çeşitlilikler uluslararası kabul görmüş davranışlar çerçevesince uygulanır. Kısacası Dil, insanın beyanıdır.

Alışagelmiş iletişim anlayışını ve iletişim davranışlarını sorgulayarak, iletişimde yaratıcılığı devreye sokacak yeni bir iletişim anlayışı inşa etmek; insan ilişkilerini bilinçli yönlendirmek, iletişim sorunlarıyla baş etme becerisi kazandırmak, gereksiz tartışma ve zamanın boşa harcanmasını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan iletişim yöntem ve tekniklerini kazandırmak; hayatın tüm alanlarında başarılı olmak için iletişimde hedef koymak ve hedefe kararlı ve bilinçli biçimde gitme becerisi kazandırmak; iletişimin iş sonuçlarını olumlu yönde etkilemesini sağlamak.
Düşünce ve davranışta yaratıcılığı devreye sokacak yeni bir anlayış inşa etmek düşünce ve davranış sorunlarıyla baş etme becerisi kazandırmak, gereksiz tartışma ve zamanın boşa harcanmasını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan düşünce ve davranış yöntem ve tekniklerini kazandırmak; hayatın tüm alanlarında başarılı olmak için düşünce ve davranış hedefleri koymak ve hedefe kararlı ve bilinçli biçimde gitme becerisi kazandırmak; düşünce ve davranış yönetimi ile söz ve eylemlerimiz üzerinde kontrol sağlamak; düşünce ve davranış yönetimi ile iş sonuçlarını olumlu yönde etkileyerek iş başarısını artırmaktır.

Eğitimin İçeriği

 • İşitme Nedir ? Dinleme Nedir ?
 • Düşünme Nedir ? Anlama Nedir ?
 • İletişim Neden Aksar ?
 • İletişimi Zorlaştıran Faktörler
 • Dinleme Düzeyleri
 • Tüm Bedenle Dinleme
 • Farklı Kültür Boyutları
 • Mükemmelliyetçilik
 • İnsanı Tanımak
 • Düşünce Şekli Sorunu
 • Sistematik Düşünme
 • Sistematik Davranma
 • İç Ve Dış İletişim
 • İletişimin Yönetimdeki Önemi
 • Doğru İletişim İle Yönetimde Otorite, Güç, Etkileme
 • İletişimde Beden Dili
 • Sempati Ve Empati
 • Zor İnsanlar
 • Doğru İletişim Teknikleri
 • Etkili İletişim İçin Düşünceyi Yönetme
 • Etkili İletişim İçin Davranışı Yönetme
 • Düşünce Neden Aksar?
 • Düşünmeyi Zorlaştıran Faktörler
 • Stratejik Düşünme
 • İç Ve Dış İletişim
 • Unutma
 • Planlı İletişim Yönetimi
 • İletişimle Gelişim Yönetimi
 • Modelleme
 • Uyum – Uyumsuzluk İlişkisi
 • Farklılıkların Algılanması
 • Kendimizi Tanımak – Kendimizi Geliştirmek
 • İnsanın Seçimi
 • Kişi İmajı
 • Kurum İmajı